1-årigt Grundkursus i Analytisk Psykologi

NÆSTE KURSUS STARTER FEBRUAR 2018 – KURSET ER FULDTALLIGT

Kursusbeskrivelse:

Et 1-årigt kursusforløb, der gennem en kombination af teori og praksis, vil introducere deltagerne til grundbegreberne i den analytiske psykologi og give forståelse for og indsigt i, hvordan den indre og ydre verden interagerer og har indflydelse på

  • alle aspekter af psykologisk udvikling
  • relationelle evner i arbejds-, gruppe- og familiesammenhænge.
  • komplekse problemstillinger i individet og kulturen.

Undervisningen vil foregå ved lærere på Jung instituttet.

Deltagelse i det et-årige grundkursus er et af optagelseskravene til den 5-årige uddannelse til Jungiansk analytiker.

Målgruppe

Målgruppe

1) Ansøgere til C.G. Jung Instituttets 5-årige uddannelse til jungiansk analytiker IAAP, hvor grundkurset udgør 1. studieår. Krav til uddannelsesmæssig baggrund: Akademisk grunduddannelse mm. – se Regulations for the training as Jungian Analyst.
2) Psykoterapeuter eller andre i sundhedssektoren, ansatte i HR-afdelinger, lærere, pædagoger m.fl., som har brug for ny inspiration / efteruddannelse i den jungianske psykologi.

Kursets indhold

Den teoretiske del består af en indføring i teorier om psykens struktur og udvikling, typologi, komplekser, symboldannelse, arketyper, psykens iboende kreativitet og individuationsprocessen mm. Dette belyses ved hjælp af klassisk jungiansk teori (Jung, Neumann, von Franz m.fl.) samt nyere jungianske teoretikere (Samuels, Asper, Kalched, Skogemann, Vedfeldt m.fl.) og psykodynamiske og neuropsykologiske teoretikere (Klein, Winnicott, Susan Hart, Stern m.fl.).

Den praktiske del består i træning i tolkning af symbolik, såvel i livshistorier og hverdagssituationer som i drømme, billeder og film, som er vor tids mytiske univers. Den praktiske del tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og søger at styrke personlige ressourcer.

Ved kursets afslutning skal der foreligge en skriftlig opgavebesvarelse på 5 – 10 sider.

Kursusform

Kurset er en blanding af internats ophold, dagundervisning samt to konferencer.

Program

Grundkursus 2018

von Franz-eventyrfortolkning