C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

Nyt på Jung for Alle

Læs Thomas Nordbys artikel om Betydningen af relationer inspireret af James Hollis’ bog “Creating a Life”.

For et års tid siden deltog redaktør Kristine Gazel i en Eranos-konference i Schweiz om Jungs Røde Bog.
På denne konference deltog også fire herrer, kaldet “Den røde Kvartet”, som over mange afsnit af podcasten “Den forbudte skole” har fordybet sig i den Røde Bog. Da de var i Schweiz, talte de med nogle af Jungs børnebørn og besøgte Bollingen. Det er der kommet dette særafsnit af “Den sorte Skole” ud af.

Følger du Jung for Alle på Facebook, vil du allerede være blevet gjort opmærksom på denne podcast. Her er link til Facebooksiden.

Formålet med Jung for Alle er at formidle viden på såvel videnskabeligt som alment niveau om C.G. Jungs analytiske psykologi og jungiansk terapi til interesserede lægfolk og professionelle samt at fungere som vejviser til jungianske terapeuter i Danmark og Norden.