C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark
Skyggen – vores ukendte følgesvend

Skyggen – vores ukendte følgesvend

Foredrag nr. 8 v/Lilla Monrad og Petrusjka Jeiner

Dato: Torsdag den 5. marts 2020. Kl: 19:30 – 21:30.
Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, K
Pris: Kr. 80,-/1 Klip (Gæster 130,-)

Hvor der er lys, er der skygge. Lys er blandt andet symbol på den klare bevidsthed. Det er lysende klart, at vi i arbejdet med at blive mere bevidste også må kaste lys på skyggen. Termen skygge er velvalgt, fordi det, som er i vores skygge og er skjult i mørket, er et aftryk af os selv og derfor har noget med os selv at gøre, omend i forvrænget form. Det mørke og skyggefulde inkluderer ikke bare det moralsk forkastelige, eller det, vi ikke vil være bekendt, men også alt det, der psykologisk set er uklart, endnu ikke er oplyst og er ubevidst for os.

Alle mennesker har en skygge, og den arbejder bogstavelig talt bag om ryg-gen på os. Men hvad er det for en størrelse – hvor kommer den fra, hvordan opdager vi, at den er på spil – og hvad skal vi stille op med den?

Skyggen er ubevidst. Den rummer de sider af os, som vi med vores bevidste jeg ikke kan forlige os med og ikke vil kendes ved. Skyggen kan både være positiv og negativ. Vi kender ikke vores skygge, og den forvises ofte til kroppen. Skyggen er tæt forbundet med både vores individuelle/personlige op- dragelse og værdisæt samt vores fælles/kollektive normer og værdier. Derfor kan vi lære meget af at gå i dialog med vores skygge. Jung skriver:

“If the repressed tendencies, the shadow as I call them, were obviously evil, there would be no problem whatever. But the shadow is merely somewhat inferior, primitive, unadapted, and awkward; not wholly bad. It evens contains childish or primitive qualities which would in a way vitalize and embellish human existence, but conventions forbids!” Collected Works vol. 11, § 134.

Som med alt andet ubevidst opleves skyggen i projiceret form; dvs. vi ser den hos andre, men er blinde for at se den hos os selv. Vores omgivelser kender som regel vores skygge bedre, end vi selv gør.

I foredraget vil vi se på, hvordan skyggen er forbundet med vores jeg og vores persona.

Vi vil komme med eksempler på, hvordan skyggen viser sig, dels fra hverdagen, dels fra drømme og film. Vi vil undersøge, hvordan skyggen bliver dannet og belyse bevidstgørelsen af skyggen gennem eventyr, film og vores terapeutiske praksis.