Nyt fra Jung Instituttet og Dansk Selskab for Analytisk Psykologi

– 1-dags konference om TYPOLOGI d. 4. maj 2018.
– Supervisorkursus om etik d. 19.-21. obtober 2018
– Ny artikel i Ugeskrift for Læger om Evidens for psykodynamisk psykoterapi
– Jung for Alle – klik ind og læs de mange artikler
– Henvisning til analyse til reduceret pris
– Uddannelsen til Jungiansk Analytiker.
– Tilmelding til mailinglisten

Jung Foreningen København

Arrangementer i foråret:
D. 22.2. samt 2 andre torsdage (datoer angivet i programmet): Studiekreds om Marie-Louise von Franz (1915-1998) v/Aksel Haaning
D. 15.3. Seksuel dysfunktion og tidligt relationelt traume v/Kirsten Hervert
D. 19.4. I kompleksets vold v/Lilla Monrad og Petrusjka Jeiner