Nyt fra Jung Instituttet og Dansk Selskab for Analytisk Psykologi

– 2 dages konference om fortolkning af film og billeder d. 6.-7- oktober 2018
– Supervisorkursus om etik d. 19.-21. obtober 2018
– Artikel i Ugeskrift for Læger om Evidens for psykodynamisk psykoterapi
– Jung for Alle – klik ind og læs de mange artikler
– Henvisning til analyse til reduceret pris
– Uddannelsen til Jungiansk Analytiker.
– Tilmelding til mailinglisten