C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

Der foreligger efterhånden en del kvalificeret forskning inden for den psykodynamiske psykoterapi – psykoanalyse og jungiansk analyse. Vi vil løbende opdatere. Her er et link til den seneste artikel fra Ugeskrift for læger, som bl.a. konkluderer følgende:

Længerevarende psykoterapi viser bedre effekt ved behandling af komplekse psykiske lidelser og længerevarende depressioner. Behandlingspakkerne for angst, depression og personlighedsforstyrrelser må tilpasses i overensstemmelse med den foreliggende evidens.

Læs artiklen her: Ugeskrift for læger – forskning

Her er en anden, international artikel, som konkluderer omkring den gode effekt af psykodynamisk psykoterapi – psykoanalyse og jungiansk analyse, som viser sig mere effektiv ved mange lidelser end kognitiv terapi:

Therapy Wars – Revenge of Freud Cognitive Behavioural Therapy (artikel fra Guardian)

“Cheap and effective, CBT became the dominant form of therapy, consigning Freud to psychology’s dingy basement. But new studies have cast doubt on its supremacy – and shown dramatic results for psychoanalysis. Is it time to get back on the couch?”

Læs også denne lidt ældre artikel om den positive effekt af psykodynamisk langtidsterapi: Evidens for psykoanalyse.

Eller denne her: Bambi survives Godzilla.

Den jungianske analytiker Christian Roesler fra Tyskland har igennem mange år udført forskning inden for den analytiske psykologi. Han konkluderer bl.a.: Health insurance data show that, after Jungian therapy, patients reduce health care utilization to a level even below the average of the total population. Results of several studies show that Jungian treatment moves patients from a level of severe symptoms to a level where one can speak of psychological health.
These significant changes are reached by Jungian therapy with an average of 90 sessions, which makes Jungian psychotherapy an effective and cost-effective method.

Læs hele artiklen her behavsci-evidence for the effectiveness

Se også øvrige artikler Evidence in support of psychodynamic psychotherapy -updated Nov 2013

Evidence for psychodynamic psychotherapy in specific mental DOs

Where is the Evidence for Evidence Based Therapies

I øvrigt henvises til hjemmesiden for IAAP (International Association for Analytical Psychology), hvor der løbende bliver lagt artikler ind om forskning i psykoanalyse og analytisk psykologi.

Forskning i analytisk psykologi