C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

Hvad siger forskningen?
Har psykoterapi en effekt der står mål med medicinsk behandling?
Og hvad med de forskellige former for psykoterapi? Er nogle former bedre end andre, virker kognitiv terapi, som nogle påstår, bedre end psykodynamisk terapi?
Hvad med jungiansk terapi – er der belæg for at sige at jungiansk terapi hjælper?

Når terapi virker, hvad skyldes det så? Kan forskningen udpege faktorer der især har betydning for om terapien har en positiv virkning?

Cand.mag. og jungiansk analytiker Inger Jacobsen har skrevet to artikler der søger svar på ovenstående spørgsmål. Læs dem her:

1) Virker terapi?
Findes der metoder der er bedre end andre? Hvordan får man mest for pengene?

2) Hvad er det der virker når terapi virker?
– en introduktion til procesforskning

Foto: Udsnit af “Marvi well” af Kashif Mardani på Flickr, tilgængelig under CC lisens 2.0