C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

Med udgangspunkt i primært eventyr, men også med referencer til film, musicals og science-fiction, vil vi over den kommende tid her på siden bringe en række essays, der belyser aspekter af menneskets indre psykologiske processer, og vores livslange søgen efter at forstå og komme overens med os selv, som vi nu engang er.

Til alle tider har mennesket elsket at høre og fortælle historier, fordi vi her genkender os selv og hinanden og forstår os selv på nye måder. Vi lægger vores egen historie ind i eventyrene, og mærker samtidigt, at vi ikke er alene. Det, som vi tror er vores personlige historie, prøvelser og håb, viser sig at være almenmenneskelige problemstillinger. Eventyrene rummer livsvisdom og viser os måder at forholde os til og løse tilværelsens udfordringer. Og eventyr, myter og fortællinger går på tværs af sprog og kulturer.

 

Pigen uden hænder

Essay 5. ”Kvindelig individuation, seksualitet og eros –om eventyret ”Pigen uden hænder”. Gennem udlægning af eventyret beskriver jungiansk analytiker Dorte Odde, hvad teenageårene for en ung pige kan handle om på et psykisk og eksistentielt plan og hvordan hun som kvinde kan udvikle sin kvindelighed – det vil sige den særlige og unikke måde for den enkelte pige, og senere kvinde, at være kvinde på, som tager udgangspunkt i hende selv.

Læs femte essay i serien.

 

Essay 4. “Terroristen der elskede blomster. Udvikling af det mandlige”. Gennem fortolkningen af eventyret ”Stærke Hans” beskriver jungiansk analytiker Harri Virtanen drengens psykologiske udvikling til mand. Han trækker på erfaringer med sin egen og mandlige klienters udvikling. Harri Virtanen undersøger også, hvordan det kan gå galt i drengens overgang til voksenlivet.

Læs fjerde essay i serien.

 

Essay 3. “En selvstændig Askepot” – en fortolkning af filmen “Three Wishes For Cinderella”
Jungiansk analytiker Lotte Snedevig tager i dette tredje essay afsæt i sin egen fascination af og iden­tifikation med Askepot-figuren i filmen ”Three Wishes For Cinderella”, hvor Askepot til forskel fra mange andre versioner er aktiv og handlende, holder fast i sig selv og udvikler sig i sin egen ret.

Lotte Snedevig fortolker og beskriver Askepots udvikling og inddrager cases fra kvindelige klienter.

Læs tredje essay i serien.

 

Fugl Føniks

Essay 2. “Den syge maskulinitet og den sovende kvindelighed – en fortolkning af Fugl Føniks”
I andet  essay fortolker jungiansk analytiker Tusse Weidlich eventyret Fugl Føniks, fortalt til skolelæreren Evald Tang Kristensen af Niels Hansen Li (1816 -1899) Vejen. Evald Tang Kristensen samlede og nedskrev sidst i det attende århundrede titusinder af optegnelser fra over 6000 meddelere fra Midt- og Nordjylland.

Læs andet essay i serien.

 

Eventyr åbner vejen til det indre

Essay 1.  “Myter, eventyr og fortællinger i jungiansk tænkning”
Med det indledende essay “Myter, eventyr og fortællinger i jungiansk tænkning” sætter jungiansk analytiker Tusse Weidlich en begrebsmæssig og historisk ramme om eventyr, myter og fortællinger og hvordan eventyrfortolkning kan indgå i det terapeutiske arbejde og bidrage med noget helt andet end psykologisk teori.

Læs første essay i serien.