C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

Jung Foreningens PROGRAM 2021/2022

 

Velkommen til sæsonen 2021 / 2022 i Jung Foreningen, København!

Sidste sæson var stærkt præget af coronasituationen. Det lykkedes os heldigvis alligevel at gennemføre næsten alle arrangementer i efteråret 2020. De fleste aktiviteter blev afviklet i vores nye lokale på 3. sal i Med- borgerhuset Union, Nørre Allé 7, tæt på Sankt Hans Torv. Derimod blev hele forårsprogrammet aflyst på grund af nedlukningen, bortset fra drømmegruppen ved Petrusjka Jeiner, som blev udskudt fra januar og afviklet i det sene forår. Det betyder, at de mange foredrag, som blev aflyst i sidste sæson, vil blive udbudt igen i den kommende sæson suppleret med nye foredrag og andre spændende arrangementer. Det har den heldige konsekvens, at vi kan byde på rigtig mange emner til et forhåbentlig oplevelsessultent publikum.
I efteråret holder Aksel Haaning sit udskudte foredrag om ”Aurora consurgens”, et højmiddelalderligt skrift, der knytter Bibelens tanker sammen med naturfilosofiske forestillinger om naturens ånd. Thomas Gitz-Johansen er igen på med ”Den yngste søns udviklingsvej i eventyr”. Foredraget vil belyse ‘mors dreng’, hans faldgruber og ressourcer. Hartmut Solmsdorff taler om den 3. livsalder og dens udfordringer og om transgenerationelle traumer. Dette foredrag har som det eneste været udskudt siden efteråret 2020. Endelig er Lene Riiger igen på med et foredrag om, hvordan man som voksen lever med tidlig skade.

I efteråret præsenterer vi desuden en åben drømmematrix på engelsk over seks aftener, ledet af Mei-Fun og Lilla Monrad. Der betales en symbolsk entréudgift pr. aften. Vi fortsætter med vores nye koncept Jungcafeen, som havde premiere i efteråret 2020, første gang med temaet synkronicitet. Der er gratis adgang for alle; der vil være et kort oplæg hver gang, men hovedparten af tiden foregår som en rundkredsdiskussion om dagens tema. Endelig kommer der som noget nyt et todages seminar om kreativ aldring med Lisbet Myers.

Forårssæsonen indledes med en drømmegruppe, for anden gang varetaget af Petrusjka Jeiner, der er nyuddannet ved Jung Instituttet. Vi har også en ny caféaften, hvis tema fastlægges på caféaftenen i efteråret, og Aksel Haaning byder ind med en ny studiekreds om Naturens Lys. Derudover byder foråret på fire foredrag, alle med kliniske emner. Dorte Jallberg er igen på programmet med ”Internal Family System – IFS”, hvor der arbejdes med ‘familien’ af delpersonligheder eller indre stemmer. Slægtskabet med Jungs arketypelære vil blive belyst. Petrusjka Jeiner vil tale om det aktuelle emne ”Angst i en coronatid”, hvor det vil blive belyst, hvordan den reelle frygt for at blive smittet af coronavirus kan vække arketypiske angstforestillinger i den enkelte. Lilla Monrad taler om forskellige mestringsstrategier for at dulme tomhedsfølelse og lavt selvværd, og som afslutning på semestret forelæser Hanne Urhøj om narcissistiske mødre med udgangspunkt i eventyret ”Hans og Grete”.

Du kan læse meget mere om de enkelte arrangementer inde i programmet.

Vi håber, at I vil bakke op om vores mange arrangementer, og at de denne gang alle vil kunne gennemføres. Bestyrelsen vil til enhver tid i samarbejde med Medborgerhuset følge de gældende
retningslinjer ang. coronasituationen. Løbende informationer vil tilgå alle, der abonnerer på nyheds- brevene via vores mailingliste. Du kan tilmelde dig ved under ”Kontakt” at klikke på ”Tilmeld dig” på www.cg-jung.dk. Du kan også skrive til foreningen på mailadressen [email protected].

Vel mødt og god fornøjelse.

Bestyrelsen for Jung Foreningen, København

Foredrag mm i Jung Foreningen