C.G. Jung i Danmark Download pdf-fil C.G. Jung i Danmark

Jung Foreningen Program 2020 rev

Velkommen til sæsonen 2020 / 2021 i Jung Foreningen, København!

I sidste sæson blev vi som alle andre foreninger ramt af coronasituationen midt i marts måned. Det havde den konsekvens, at nogle arrangementer måtte udsættes til den kommende sæson. Generalforsamlingen, som var indkaldt til d.2.4.20, blev derimod gennemført på Zoom med 10 deltagere. Formålet med generalforsamlingen var dels at føre vedtægterne ajour, dels at supplere bestyrelsen med 2 nye medlemmer til erstatning for Tusse Weidlich, der udtrådte i 2016, og kasserer Lars Hansen, der er udtrådt i 2020. Seniorkandidaterne Petrusjka Jeiner og Martin Klitgaard blev valgt. Lilla Monrad er blevet ny formand efter Misser Berg, der på grund af en forøget arbejdsbyrde i IAAP har søgt aflastning efter mange års indsats i foreningen. Der er indkaldt til ny generalforsamling d.24.9 for endelig vedtagelse af de nye vedtægter.

Udskydelsen af to foredrag fra foråret 20 betyder, at vi kan præsentere endnu flere spændende aktiviteter i den kommende sæson, end vi plejer. Bemærk, at vi fra d. 10.9. mødes i Kulturhuset UNION, Nørre Allé 7,2200 Kbh. N. Som noget nyt byder vi på en Jung café, hvor vi på forsøgsbasis mødes én gang i efteråret og én gang i foråret. Cafeen er tænkt som et uformelt mødested for alle, der interesserer sig for det jungianske, og hvor der hver gang vil være et kortere oplæg til diskussion. Vores populære drømmegruppe, der ligger efter nytår, ledes denne gang af Petrusjka Jeiner.

Sæsonen byder på ti foredrag med både kliniske og kulturdebatterende emner. Jungiansk analytiker Lisbet Myers starter sæsonen med et foredrag om et uddannelsesprojekt med sandplay for børnehjemsbørn i Uganda, som Lisbet ledede i 2019. Jungiansk analytiker Kim Bangshøj taler om individuation som nøglebegreb i den analytiske praksis, og psykolog og ph.d i neuroscience Dea Siggaard Stenbæk taler om forskningserfaringer med brugen af psilocybin i klinisk praksis. Bestyrelsesmedlem Thomas Nordby taler om puerarketypen og personlighedsforstyrrelser ud fra Selma Lagerlöfs roman ”Gösta Berlings saga”. Underviser og forfatter Connie Bork tager også et litterært udgangspunkt i sit foredrag om ny kvindelighed hos Elena Ferrante og Dy Plambeck. Jungiansk analytiker Hartmut Solmsdorff afslutter efterårssemestret med et foredrag om den 3. livsalder og dens udfordringer og om transgenerationelle traumer.

I foråret holder universitetslektor Aksel Haaning foredrag om ”Aurora consurgens”, et skrift fra højmiddelalderen, der forbinder kristen tankegang med naturfilosofiske forestillinger om naturens ånd. Seniorkandidat Thomas Gitz taler om Mors Søn på baggrund af de folkeeventyr, hvor den yngste, morbundne bror af tre er den, der scorer prinsessen. Vi slutter forårssæsonen med to kliniske foredrag. Psykolog Lene Riiger forelæser om, hvordan man som voksen lever med tidlig skade, mens psykolog Dorte Jallberg taler om terapiformen IFS/Internal Family System, der med sin forestilling om indre stemmer som en psykisk realitet har træk til fælles med jungiansk psykologi.

Vi håber, at vores mange arrangementer igen i år bliver velbesøgte. Bestyrelsen vil til enhver tid i samarbejde med Kulturhuset følge de gældende retningslinjer ang. coronasituationen, og vi vil f.eks. med vores stoleopstilling gøre vores for at bidrage til sikkerheden. Løbende informationer vil tilgå alle, der abonnerer på nyhedsbrevene via vores mailingliste. Du kan tilmelde dig ved at klikke på “Tilmeld dig” på forsiden af vores hjemmeside cg-jung.dk. Du kan også skrive til foreningen på mailadressen [email protected].

Vel mødt og god fornøjelse!

Bestyrelsen for Jung Foreningen, København

Foredrag mm i Jung Foreningen